ข้อต่องอเกลียวนอก 1/4 นิ้ว

thumb 280080

ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1/4 นิ้ว

ข้อต่อสามทางเกลียวกลาง 1/4 นิ้ว

thumb pb280061

แค็ปเปล่า