เครื่องควบคุมการสำรองน้ำที่ใช้ในการผสมเกลือ ใช้งานง่าย หมดปัญหาเรื่องลืมปิดน้ำ